Bản Quyền DMCA

Tất cả nội dung trên Yeuapk đều được có sẵn ở nhiều nơi trên Internet và được cho là thuộc phạm vi công cộng. Nội dung (bao gồm cả hình ảnh và video) đã đăng được cho là được đăng trong phạm vi quyền của bạn theo Đạo luật sử dụng hợp pháp bản quyền của Hoa Kỳ (Tiêu đề 17 , Bộ luật Hoa Kỳ.)

Thông báo vi phạm bản quyền:

Yeuapk tuân thủ 17 USC §512 và Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi thông báo vi phạm và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật về quyền sao chép kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Nếu bạn cho rằng Yeuapk.net có tài liệu về Game/Appp có bản quyền của bạn được đăng trên website của chu1nng tôi hoặc nếu các liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả lại thông qua một công cụ tìm kiếm và bạn muốn tài liệu này bị xóa, bạn phải cung cấp thông báo bằng văn bản nêu chi tiết thông tin được liệt kê trong phần sau. Xin lưu ý rằng bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư) nếu bạn trình bày sai thông tin được liệt kê trên trang web của chúng tôi đang vi phạm bản quyền của bạn. Chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên liên hệ với luật sư để được hỗ trợ pháp lý về vấn đề này.

Các yếu tố sau phải được bao gồm trong khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn:

  • Cung cấp bằng chứng về người được ủy quyền hành động thay mặt cho người giành được và độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
  • Bạn phải xác định đầy đủ chi tiết tác phẩm có bản quyền khiếu nại\med đã bị vi phạm và bao gồm ít nhất một cụm từ tìm kiếm mà theo đó tài liệu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của happymod.com.
  • Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
  • Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt nếu khai man rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Phải được ký bởi người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là bị vi phạm.

Vui lòng cho phép chúng tôi 3-5 ngày làm việc để nhận được phản hồi qua email:

[email protected]

[email protected]